Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 viakaisza kaisza
5666 b126
Reposted fromtfu tfu
2631 5fea 500

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaciarka ciarka
9003 73b7 500
Reposted fromoll oll viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
5272 9eb7 500
Zuzanna Ginczanka, Wyjaśnienie na marginesie z tomu O centaurach (1936)
Reposted fromciarka ciarka
2216 0d8c 500
Reposted fromvandalize vandalize viasleepybeauty sleepybeauty
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.
— Lois Lowry
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacieszypucha cieszypucha

tyle godzin

tyle dni

tyle lat

z których nic nigdy nie wynikło

z których nic nie wynika

z których nic nigdy nie wyniknie

 

tyle miejsc

tylu ludzi

tyle rozmów

które nie chronią przed śmiercią

które nie chronią przed życiem

 

ktoś - coś

gdzieś - kiedyś

było - nie było

nie wiem

 

dwadzieścia trzy lata -

dwadzieścia trzy światy

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacieszypucha cieszypucha
- Czy ty mnie kochasz?
- […] To teraz więcej niż kochanie. To straszny węzeł zaciśnięty na twojej i mojej szyi.
— Tadeusz Konwicki

Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

Tak Ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w Tobie. Albo raczej o Tobie we mnie.
Reposted from4sunflower 4sunflower
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr vianowaczi nowaczi
6805 99ba 500
Reposted frombisexual bisexual viaoll oll
	bo to wszystko wygląda, że snem jest tylko, koszmarem
	bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest
	bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie
	masz tu nic trwałego poza tęsknotą za trwałością

— E. Stachura
0395 e17e
Reposted fromkatsiu katsiu viaoll oll
Uważaj, gdy stajesz twarzą w twarz z ludźmi o zranionych sercach: nie zdołasz ich pocieszyć. I nie ma takiej cierpliwości, mądrości, wielkoduszności, namiętności, która byłaby zdolna ukoić owe zawiedzione serca.
— Sándor Márai
5242 570f
Reposted fromcarol91 carol91 viaoll oll

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viaillumination illumination
4240 18bc
Mówisz "w życiu trzeba być kimś".
Czy odejdziesz gdy będę nikim?
— Artur Rojek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl