Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Chemia między ludźmi jest wtedy, kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
Reposted frommessinhead messinhead viagdziejestola gdziejestola
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadivi divi
1405 0bce 500
Reposted fromdobby dobby viadivi divi
9489 df19 500
Reposted fromburke828 burke828 viadivi divi
Night Walking by Boris Groh
Reposted fromcorvax corvax viadivi divi
Nowy rok, ale serce nadal złamane. Boże, kiedy to się skończy.
— controlled
Reposted fromcontrolled controlled viadivi divi
Każdy z nas może nagle spotkać osobę, która od razu wydaje się niesłychanie bliska. Jej widok, głos, wszystko pozostawia olbrzymi wpływ. Nie można zapomnieć takiej osoby.
— Zbigniew Lew-Starowicz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viadivi divi
9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
7413 0ca9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadivi divi
0680 7e1f
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
Reposted frompstmn pstmn viadivi divi
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green ,,Żółwie aż do końca"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Kiedy Natalia podniosła zamyślone, szare oczy, Bella przez chwilę zastanawiała się, jak ta dziewczyna to robi, że - choćby się zajmowała rzeczami najzwyklejszymi, choćby obierała cebulę czy przyszywała guzik - zawsze otoczona jest romantyczną chmurą, całkowicie duchem oderwana od rzeczywistości. To właśnie sprawiało, że Nutria była taka niezwykła.
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viaviolethill violethill
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
3536 c8bc
Reposted frombrumous brumous viaviolethill violethill
9994 9261
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl