Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0669 efe5 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viavalardohaeris valardohaeris
0460 a928
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
Trzy sekundy to niewiele czasu, ale kiedy patrzy się komuś prosto w oczy, wystarczą, by złożyć niemą obietnicę.
— Renée Carlino - "Zanim zostaliśmy nieznajomymi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viagreywolf greywolf
Reposted fromnaich naich
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić.
— Harlan Coben – Nie mów nikomu
Reposted fromnezavisan nezavisan viapikkumyy pikkumyy
4925 f256 500
Z podręcznika do religii.
Reposted fromwentyl wentyl viasomebodytolove somebodytolove
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Reposted fromciarka ciarka viazwierzejuczne zwierzejuczne
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
3656 8473
Reposted fromdelain delain viastarryeyed starryeyed
7391 608e
Reposted fromtfu tfu viarichardth richardth
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viastrzepy strzepy
8870 307c
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Nadal odczuwam wszystkie możliwe emocje. Ale "tęsknię" jest uczuciem pojedynczym. "Martwię się" jest uczuciem pojedynczym. Podobnie jak te, które towarzyszą przy wypowiadaniu słów: "uważaj na siebie", "cieszę się, że Cię słyszę, "miło Cię widzieć". Przestałam je łączyć. W miłość. "Kocham" jest we mnie jedną wielką dziurą.
— Magda Wojciechowska
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl