Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3645 2720 500
5303 f3c4 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoipojara oipojara
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaEtien Etien
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viairie irie
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viakoloryzacja koloryzacja
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
9470 2b45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialubiew0 lubiew0
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka
0265 1908 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
9104 3d82
Reposted fromdarthsadic darthsadic viapffft pffft
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viaohhh ohhh
1869 a362 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakapitandziwny kapitandziwny
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viakapitandziwny kapitandziwny
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasiostry siostry
7569 55e8
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaszatanista szatanista
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl